Міссія університету

Місія КХУ полягає в освітній діяльності на підставі біблійних принципів, з наданням студентам вищої освіти, яка відповідає євангельському світогляду і орієнтована на стандарти Міністерства освіти і науки України. КХУ ставить перед собою завдання сприяти формуванню зрілих особистостей, підготовлених для служіння суспільству на основі християнських цінностей відповідно до отриманої спеціалізації.

Цілі Університету

  1. Забезпечити студентів необхідними знаннями відповідно до обраної спеціальності.
  2. Розвинути навички аналітичного підходу до різних суспільних процесів і подій у світлі християнського світогляду.
  3. Виховати в студентах прагнення до духовного та інтелектуального розвитку.
  4. Надихнути до досягнення високих стандартів християнського життя, вказавши на високі і абсолютні ідеали християнської етики.

Філософія Університету

Київський християнський університет у своїй освітній діяльності зосереджений переважно на гуманітарних науках, оснащуючи всіх студентів знаннями, які придатні як для церковного служіння, так і для виконання свого призначення у суспільстві та  своїй країні.

Студентам надається можливість отримати вищу освіту у відповідності з  християнськими принципами та цінностями, цінуючи біблійні вимоги щодо етичних норм і мети життя і діяльності людини.

Академічні програми складаються з предметів, які сприяють духовному, інтелектуальному й емоційному розвитку студентів у процесі навчання і відповідають академічним вимогам Євро-Азіатської Акредитаційної Асоціації.

Викладацький склад Університету формується із зрілих, посвячених християн, що володіють високим ступенем знань у своїх предметних областях і виявляють приклад благочестивого життя для студентів.